Een fysieke beperking als gevolg van een ongeval of ernstige aandoening, een cognitieve beperking of het hebben van pijn of grote vermoeidheid, heeft een grote impact op het dagelijks leven. Revalidatie is erop gericht deze impact te beperken door middel van herstel, het opheffen van functieverlies door compensatie of het leren omgaan met beperkingen of symptomen.

Dit kan via een monodisciplinaire benadering, bijvoorbeeld door een zelfstandige kinesitherapeut, maar voor een groot aantal aandoeningen is voor een adequate behandeling een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Hier is Revalidatie niet alleen gericht op het medische aspect, maar ook op het functioneren in de eigen omgeving.

Revalidatie kenmerkt zich dan ook door de vele disciplines en domeinen, zowel op fysiek als cognitief vlak. Met steun aan het revalidatiefonds kan de faculteit Revalidatiewetenschappen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke projecten.

Lees hier meer over het revalidatiefonds