Universiteitsfonds - Revalidatie

Een fysieke beperking als gevolg van een ongeval of ernstige aandoening, een cognitieve beperking of het hebben van pijn of grote vermoeidheid, heeft een grote impact op het dagelijks leven. Revalidatie is erop gericht deze impact te beperken door middel van herstel, het opheffen van functieverlies door compensatie of het leren omgaan met beperkingen of symptomen. Dit kan via een monodisciplinaire benadering, bijvoorbeeld door een zelfstandige kinesitherapeut, maar voor een groot aantal aandoeningen is voor een adequate behandeling een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Hier is Revalidatie niet alleen gericht op het medische aspect, maar ook op het functioneren in de eigen omgeving. Revalidatie kenmerkt zich dan ook door de vele disciplines en domeinen, zowel op fysiek als cognitief vlak. Met steun aan het revalidatiefonds kan de faculteit Revalidatiewetenschappen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke projecten.

Expertise en onderzoek REVAL: https://www.uhasselt.be/UH/fac-revalidatiewetenschappen/nl-Faculteiten-Onderzoek/REVAL-revalidatie-onderzoek

Ons onderzoek 

De onderzoeken die we aan ons revalidatie onderzoekscentrum REVAL doen, hebben altijd een duidelijk verband met klinische toepassingen. Dit maakt ons onderzoek maatschappelijk relevant en hebben resultaten direct impact op de (klinische) praktijk.  Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn recente onderzoeken naar oorsuizen, Multiple Sclerose, de impact van high intensity training in chronische lage rugpijn, training bij hartaandoeningen en revalidatietechnologie.

Daarnaast is ons onderzoek gericht op het ontrafelen van onderliggende mechanismen, waardoor revalidatietoepassingen steeds meer op specifieke individuele factoren kunnen worden afgestemd. We richten ons hierbij op de persoon/patiënt want deze staat centraal in het huidige, veranderende zorglandschap.

Gemotiveerde wetenschappers en zorgverleners uit binnen- en buitenland met een diverse achtergrond zoals (bio)medische wetenschappers, sportwetenschappers, revalidatieprofessionals zoals kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, en andere zoeken iedere dag met open houding naar oplossingen in alle domeinen van revalidatie.

Technologie als hulpmiddel

Alle domeinen richten zich op innovatief onderzoek, met inclusie van revalidatietechnologie. Wij beschikken over verschillende state-of-the-art technologische apparatuur en hebben de ambitie om dit in de (nabije) toekomst verder uit te breiden. Hierdoor kunnen wij gebruik blijven maken van de nieuwste analysetechnieken en met ons onderzoek blijven innoveren. Daarnaast is ons onderzoek ook gericht op het ontwikkelen van nieuwe (ondersteunende) technologie waarmee de revalidatiezorg effectiever en efficiënter kan worden ingericht. Hier zetten we bijvoorbeeld sensoren en/of mobiele applicaties in voor thuis monitoring (zorg op afstand) en vroegtijdige detectie waardoor ernstigere problemen voorkomen kunnen worden. Voorbeelden hiervan vind je onderaan deze pagina onder ‘uitgelicht’.Ons onderwijs

We leiden studenten op in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, een opleiding van 3 jaar bachelor en 2 jaar master. Daarnaast dragen we ook bij tot de opleiding van studenten in de master ergotherapeutische wetenschappen en de educatieve master gezondheidswetenschappen. Dit doen we met innovatieve onderwijsmethodes, waar we werken op vakinhoudelijke kennis maar ook algemene competenties zoals communicatie, professionalisering, samenwerken, managen, etc.. Studenten worden ook gestimuleerd om een internationaal perspectief te hebben, door kennismaking met lesgevers of studenten uit het buitenland, of door zelf een klinische of wetenschappelijke stage te doen in het buitenland.

Onze bijscholingen

In onze REVAL Academy verzorgen wij bijscholingen voor zorgprofessionals (kinesitherapeut, revalidatiearts, ergotherapeut en anderen), waardoor wij bijdragen aan de verbetering van de revalidatiezorg in Vlaanderen. De inhoud van de bijscholingen is gebaseerd op eigen onderzoeksresultaten en publieke wetenschappelijke kennis. Wil je meer weten over onze REVAL Academy, neem dan zeker eens een kijkje via deze link.

REVAL Academy: https://www.uhasselt.be/REVALAcademyWaarvoor zullen we uw giften en schenkingen gebruiken?

Dankzij uw gift of schenking kunnen we onze kennis en expertise uitbreiden en maatschappelijke impact zowel binnen als buiten Vlaanderen vergroten. Dit kunnen we, in samenspraak, onder andere doen binnen de context van:

  • Aankoop van onderzoeks- en didactische apparatuur;
  • Uitvoeren van kostelijke analyses in het fundamenteel onderzoek;
  • Ondersteunen van maatschappelijk geëngageerde projecten, zoals co-creatie in de zorgsector;
  • Stimuleren van internationale klinische of wetenschappelijke stages voor excellente studenten;
  • Organisatie van events voor studenten, onderzoekers en personen met beperkingen of patiëntenverenigingen;
  • Impulsfinanciering voor nieuwe projecten in, bijvoorbeeld gezondheidspromotie of digitale E-health innovaties;
  • Uw suggestie;

Uitgelicht:

GRAIL

Sinds april 2021 beschikt ons onderzoekscentrum REVAL over de “Gait Real-time Analysis Interactive Lab” (GRAIL).  Dit is een geavanceerde loopband bestaande uit twee aparte stapvlakken, waardoor linker- en rechtervoet kunnen bewegen aan verschillende tempo’s. De loopband kan niet alleen bergop, bergaf of zijwaarts bewegen, maar bijvoorbeeld ook struikelen simuleren. De vele mogelijkheden van de GRAIL maken het mogelijk dat dit apparaat ingezet kan worden bij veel verschillende patiëntpopulaties en dit voor zowel het ontwikkelen van nieuwe revalidatietoepassingen als onderzoek naar onderliggende werkingsmechanismen na een interventie, zoals medicatie of training.

COVID-19

Een groot deel van de patiënten met een milde COVID-19 besmetting is drie maanden nadien nog steeds volledig of in grote mate afhankelijk van anderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit blijkt uit onderzoek van REVAL-onderzoeker Prof. Dr. Chris Burtin, in samenwerking met Nederlandse onderzoeksgroepen. Meer dan de helft van de ondervraagden maakt zich ook zorgen of ze ooit nog volledig zouden herstellen van corona. Dit geeft het belang aan van een adequate revalidatie voor deze patiënten. De komende jaren zal onderzoek naar doeltreffende therapie en begeleiding dan ook een essentieel zijn.

Https://www.uhasselt.be/UH/Nieuws/2020/Grote-zorgbehoefte-zelfs-maanden-na-milde-coronabesmetting.html

Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten

Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten die onvoldoende adequaat verklaard kunnen worden door een gediagnosticeerde organische ziekte. SOLK kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, vermoeidheid, spierpijn en ademnood, en veroorzaken soms ernstige functionele beperkingen. Het frequent voorkomen van SOLK vormt een belangrijk probleem binnen de gezondheidszorg en gaat gepaard met aanzienlijke maatschappelijke kosten. Onze onderzoeksgroep wil bijdragen aan de verdere identificatie van onderliggende werkingsmechanismen van SOLK en de vertaling naar concrete behandelcomponenten. Het onderzoek naar SOLK is innovatief, persoon gecentreerd, interdisciplinair en technologie-ondersteund en betreft zowel de detectie, preventie, en revalidatie van stress-gerelateerde lichamelijke klachten bij personen doorheen hun levensloop. Deze expertise wordt gevaloriseerd via het academisch innovatielab RELAB en het multidisciplinair expertisecentrum Tumi Therapeutics.