Zelfstandig academisch personeel Wiskundig modelleren in infectieziekten epidemiologie

Over de functie

Onderwijsopdracht

Je geeft onderwijs in de Master of Statistics and Data Science in het domein van epidemiologie.  Je geeft ook cursussen wiskunde en/of statistiek in andere opleidingen (bachelor/master) aan de Universiteit Hasselt. Je bevordert de samenwerking tussen statistiek en wiskunde.  Begeleiding van bachelor- en/of masterproeven is ook één van de taken.

Onderzoeksopdracht

De taken van het ZAP‑lid zullen voornamelijk onderzoek omvatten in mathematisch modelleren in de context van infectieziekte epidemiologie, waarbij je actief bijdraagt ​​aan publicaties, wetenschappelijke communicatie, projectcoördinatie, promotiebegeleiding en het aanvragen van financiering. Verder draag je bij aan onderzoek-gebaseerd onderwijs in het masterprogramma Statistics and Data Science. Je gaat op zoek naar samenwerking met de onderzoeksgroepen computationele wiskunde en/of dynamische systemen binnen de vakgroep wiskunde-statistiek. Je onderzoekt actief kansen om pandemic preparedness te versterken door uitbouw van je onderzoek en samenwerking met verschillende partners. Uitstekende kandidaten doen zowel methodologisch als toegepast onderzoek in het wiskundig modelleren van verspreiding van infectieziekten.

Over ons

Het Data Science Institute (DSI) aan de Universiteit Hasselt verenigt onderzoekers die werkzaam zijn in het brede veld van data science over verschillende onderzoeksgroepen van verschillende faculteiten van de Universiteit Hasselt, waaronder onderzoekers uit de statistiek, informatica, wiskunde, levenswetenschappen en logistiek. De belangrijkste doelstelling van DSI is het faciliteren van de datagedreven toekomst. Het ondersteunt en versterkt de samenwerking tussen verschillende data science onderzoeksgroepen aan de universiteit en fungeert als één aanspreekpunt voor externe samenwerkingen en consultancy.
 
Het Centrum voor Statistiek (CenStat) en de vakgroep Wiskunde-Statistiek, zoekt een uitstekende, enthousiaste collega om de onderzoekslijn in infectieziekte modellering aan te vullen en te versterken. CenStat, onderzoeksgroep in DSI, bouwt voort op meer dan 30 jaar top-wetenschappelijk onderzoek in wiskundige statistiek, biostatistiek, statistische bioinformatica en epidemiologie. CenStat biedt samen met DSI een master Statistiek en Data Science aan, dit is een master met een internationale en multidisciplinaire oriëntatie met vier specialisaties: biostatistiek, statistische bioinformatica, kwantitatieve epidemiologie en data science.  CenStat is een divisie van I-Biostat, Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics, en  geniet internationale faam zowel omwille van het fundamenteel als toegepast onderzoek.  De activiteiten binnen het domein van het modelleren van infectieziekten situeren zich binnen de interuniversitaire onderzoeksgroep SIMID (www.simid.be) dewelke onder meer een leidende rol heeft opgenomen in beleidsvoorbereidend onderzoek in de COVID-19 pandemie in België en daarbuiten. De vakgroep Wiskunde-Statistiek bundelt verschillende onderzoeksgroepen in wiskunde en statistiek, waaronder CenStat, Computationele wiskunde, algebra en dynamische systemen, en is naast de master in Statistiek en Data Science betrokken bij de opleiding Bachelor Wiskunde en staat in voor service onderwijs in verschillende faculteiten.
 
We zoeken iemand met ervaring in het modelleren van infectieziekten, zowel in theoretische als in praktische zin, zodat de simulatieresultaten gebruikt kunnen worden door beleidsmakers ingeval een pandemie. De kandidaat zou zijn of haar kennis moeten doorgeven aan zowel collega-onderzoekers als aan jongere generaties.
Voor meer info: https://www.uhasselt.be/DSI

Over jou

 • Je hebt een doctoraat in statistiek of wiskunde behaald (of gelijkwaardig)
 • Je hebt een aantoonbare ervaring in wiskundige epidemiologie.
 • Je hebt aantoonbare wetenschappelijke ervaring in theoretische en data-gedreven onderzoek en je hebt in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.
 • Je hebt ervaring met verschillende aspecten van academisch onderwijs: coördinatie en organisatie van cursussen, ontwikkeling van cursusmateriaal, en supervisie van projecten en thesissen.
 • Je bent collegiaal, je kan goed in teamverband werken en je toont betrokkenheid.
 • Je bent vlot in schriftelijke en mondelinge communicatie.
 • Een aantoonbare ervaring in het voorbereiden en verwerven van wetenschappelijke fondsen op nationaal/internationaal niveau is een voordeel.
 • Je hebt nationale/internationale samenwerkingsverbanden.
 • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien u bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat u het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden u hiervoor de nodige taalondersteuning.
 • Als u een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dan dient u de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij u de nodige taalondersteuning.

Ons aanbod

We bieden

 1. ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria, 
 2. ofwel een voltijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.
 • Indien u interesse heeft in andere tewerkstellingspercentages dan 100%, kunt u ook solliciteren. 

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 30.06.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar christel.faes@uhasselt.be of niel.hens@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Christel FAES

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268285

Prof. dr. Niel HENS

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268232