doctoraatsbursaal Omgevingsrecht - biodiversiteit en handhaving

Over de functie

De onderzoekseenheid Omgevingsrecht van de UHasselt is op zoek naar een gemotiveerde doctoraatsstudent in het domein van het biodiversiteitsrecht en het milieuhandhavingsrecht, die bij voorkeur kan starten in oktober 2022.

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift over de biodiversiteitswaardering in het recht, in wetgeving en praktijk, onder supervisie van prof. dr. Carole Billiet (UHasselt).  
 • Je onderzoekt de waardering van biodiversiteit in het omgevingsrecht met toepassing in het Vlaamse Gewest, vandaag maar ook in het verleden. Dit brengt je ook bij het EU-recht aangaande biodiversiteitsbescherming. Je gaat op zoek naar onuitgegeven beslissingen en analyseert praktijkcasussen. Je vergelijkt waardering van legale schade met waardering van illegale schade. Doorheen je werk sta je in dialoog met collega’s uit de milieueconomie en de biologie.
 • Je werkt samen met een interdisciplinair team met onderzoekers in de juridische, economische, rechtseconomische en biologische wetenschappen aan de UHasselt, KULeuven en UAntwerpen. 
 • Je zal deel uitmaken van de Onderzoekseenheid Omgevingsrecht van het Centrum Overheid en Recht (faculteit Rechten UHasselt) en van het interdisciplinaire Centrum voor Milieukunde (UHasselt).
 • Je publiceert in gereviewde (inter)nationale wetenschappelijke boeken en tijdschriften en neemt actief deel aan (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten binnen jouw onderzoeksdomein. Je staat tevens open voor buitenlandse onderzoeksverblijven.
 • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op voor het Centrum Overheid en Recht.
 • Wij voorzien in kantoorruimte op de campus Hasselt van UHasselt, IT-apparatuur en een budget voor het bijwonen van wetenschappelijke conferenties in binnen-en buitenland. 

Over ons

Het doctoraatsproject maakt deel uit van het INVABIO-project, een interdisciplinair onderzoeksproject dat recht, economie en biologie omvat en gefinancierd wordt door het FWO binnen de financieringslijn voor Strategisch Basisonderzoek. De hoofddoelstelling van INVABIO is het versterken van het biodiversiteitsbeleid door het aanpakken van de implementatiekloof veroorzaakt door de complexiteit van het beoordelen van biodiversiteitseffecten bij het nemen van beslissingen in individuele dossiers zoals vergunningsdossiers en sanctioneringsdossiers. De belangrijkste innovatie van INVABIO betreft het bieden van een-op-het-individu-gebaseerde waardebeoordeling van biodiversiteitseffecten, gericht op het individuele specimen en het individuele habitat, niet een soort of een habitattype. We kijken naar de biodiversiteitswaardering wanneer schade aangebracht wordt binnen de grenzen van de wet (bijvoorbeeld vergunningsbeslissingen) en buiten de grenzen van de wet, door het plegen van biodiversiteitsmisdrijven (sanctioneringsbeslissingen).

Over jou

 • Je behaalde een masterdiploma in de rechten (of gelijkwaardig)
  Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • De voorkeur gaat uit naar studenten die uitstekende resultaten (onderscheiding of meer) kunnen aantonen in eerdere studies.
 • Je hebt kennis van algemene concepten in het Omgevingsrecht op Europees en Vlaams niveau en bent vertrouwd met algemene principes van het Europese en Vlaamse milieu- en biodiversiteitsbeleid.
 • Je hebt een sterke interesse in de theorie en de praktijk van milieu- en biodiversiteitsrecht en -beleid.
 • Je bent een creatief denker en in staat om complexe informatie uit diverse bronnen en disciplines te synthetiseren.
 • Je hebt belangstelling voor interdisciplinair onderzoek, waarbij je ook in het recht gebruik maakt van kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen.
 • Je kan vlot communiceren en wetenschappelijk schrijven in zowel Nederlands als Engels.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je bent bereid onderwijsprofessionalisering te volgen.

Ons aanbod

Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
We bieden een doctoraatsbeurs voor 2 jaar, éénmaal verlengbaar mits positieve tussentijdse evaluatie. De voorziene startdatum is 1 oktober 2022.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.
Je voegt bij je sollicitatiedossier je masterscriptie of een recente wetenschappelijke publicatie. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 22 augustus tot en met 5 september 2022.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 17.08.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar carole.billiet@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Carole BILLIET

Functie
Hoofddocent
Telefoon
+3211268785