deeltijds hoogleraar Intelligente Transportsystemen (50%)

Over de functie

Onderwijsopdracht
Je verzorgt onderwijs in de masteropleiding mobiliteitswetenschappen en begeleidt masterproeven binnen deze opleiding.

Onderzoeksopdracht
Je zal onderzoek uitbouwen in het domein van ITS. Meer specifiek zal je onderzoek verrichten naar de wijze waarop ITS systemen zoals drones, rijsimulatoren en instrumented vehicle technology kunnen ingezet worden om een veilig en robuust transportsysteem te creëren. Voor de uitbouw van de onderzoeksactiviteiten wordt de nodige onderzoeksinfrastructuur van het onderzoeksinstituut IMOB ter beschikking gesteld. 
Naast de uitbouw van basisonderzoek wordt van de kandidaat verwacht dat je een onderzoeksportfolio ontwikkelt in nauwe samenwerking met diverse mobiliteitsorganisaties en dat dit resulteert in valorisatie en wetenschappelijke output van internationaal niveau.

Over ons

De School voor Mobiliteitswetenschappen is een administratieve entiteit, vergelijkbaar met een faculteit. Binnen deze entiteit worden onderzoeks- en onderwijsactiviteiten gebundeld door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen in de domeinen van mobiliteit, verkeersveiligheid, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie.
Op vlak van onderwijs coördineert IMOB een bachelor en (internationale) masteropleiding in de Mobiliteitswetenschappen. De opleiding leidt mobiliteitsdeskundigen op om de complexe problematiek van de mobiliteitswetenschappen vanuit een multidisciplinaire aanpak te benaderen. Ook is er een uitgebreide ervaring met het organiseren van internationale summer schools en conferenties.
Voor meer informatie:
https://www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen
https://www.uhasselt.be/master-of-transportation-sciences

Op vlak van onderzoek is IMOB actief in fundamenteel en toegepast onderzoek en heeft het uitgebreide ervaring met coördinatie van grootschalige projecten op nationaal en internationaal niveau. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van moderne onderzoekstechnieken zoals eye tracking, rijsimulatoren, state-of-the-art transportmodellen, enz. Kennis en vaardigheden die hieruit voortvloeien worden bovendien ingezet in talrijke dienstverleningsopdrachten. Over de jaren heen werd zo een aanzienlijke kennis en expertise opgebouwd. Ons onderzoek heeft al geleid tot tientallen innovatieve mobiliteitsoplossingen. Omdat veel oplossingen een grote meerwaarde voor de samenleving kunnen betekenen, zet het IMOB sterk in op de verdere ontwikkelingen van de technologieën tot marktklare producten.
Voor meer informatie:
https://www.uhasselt.be/imob

Over jou

  • Doctoraat op proefschrift in de mobiliteitswetenschappen, wetenschappen of toegepaste wetenschappen in het onderzoeksdomein ITS (of gelijkwaardig)
  • Je beschikt over uitgebreide academische onderwijservaring.
  • Je hebt aantoonbare (toegepaste) onderzoekservaring in het domein van ITS in het bijzonder in het gebruik van technologie zoals drones om smart mobility systemen te implementeren.
  • Je hebt uitgebreide ervaring in projectwerving en -uitvoering in het domein van ITS.
  • Je bent vertrouwd met de valorisatie van onderzoek en gemotiveerd om het onderzoek te vertalen in bruikbare toepassingen.
  • Je beschikt over een aantoonbaar internationaal wetenschappelijk netwerk.
  • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien u bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat u het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden u hiervoor de nodige taalondersteuning. Aangezien u een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dient u de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij u de nodige taalondersteuning.

Ons aanbod

We bieden een halftijds ambt in de graad van hoogleraar, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. 

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een interview en een proefles / presentatie.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 10.12.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar tom.brijs@uhasselt.be of geert.wets@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Tom BRIJS

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211269155

Prof. dr. Geert WETS

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211269158