Zelfstandig academisch personeel experimentele natuurkunde: foto-elektronenspectroscopie

Over de functie

Onderwijsopdracht

Je levert een belangrijke bijdrage aan de onderwijsactiviteiten binnen de opleiding Bachelor of Physics, evenals in de recent opgerichte tweejarige master Materiomics. In het laatste geval wordt van je verwacht dat je opleidingsonderdelen coördineert en cursusmateriaal ontwikkelt in de pijlers energie en gezondheid van het curriculum. Verder begeleid je stage- en afstudeerprojecten en begeleid je studenten. Innovatie in het onderwijs wordt verwacht, in lijn met de huidige onderwijsconcepten van de Faculteit Wetenschappen en de Universiteit Hasselt. Je leidt PhD-onderzoekers op en lanceert projectvoorstellen om hun financiering te verwerven.

Onderzoeksopdracht

Onderzoek
Je zal innovatief onderzoek initiëren en uitvoeren, waarmee de huidige activiteiten van de vakgroep worden verbreed in de karakterisering van nieuwe materialen voor fotonica, energie, gezondheidszorg en kwantumtoepassingen. Je bent een expert in elektronenspectroscopie, in het bijzonder het gebruik van harde röntgenstralen om foto-elektronen te exciteren (HAXPES) waarin diepgaande expertise essentieel is. Op dit gebied wordt van jou verwacht dat je de huidige HAXPES-opstelling onderhoudt en uitbreidt en nationale en internationale projecten lanceert, terwijl je sterke banden opbouwt met zowel internationale als lokale onderzoeksgroepen.
Dienstverlening
- Je promoot de relevantie van onderzoek en onderwijs in het kader van de maatschappelijke missie van de UHasselt.
- Je toont organisatorisch commitment en draagt bij aan de doelstellingen van de onderzoeksgroep, het instituut en de faculteit.

Over ons

De Universiteit Hasselt zoekt een hooggekwalificeerde materiaalwetenschapper met bewezen internationale expertise in foto-elektronenspectroscopie binnen de faculteit Wetenschappen en de vakgroep fysica van de Universiteit Hasselt. Als nieuw academisch lid bouw je aan je onafhankelijke onderzoeksgroep en houd je je bezig met onderzoek dat sterk gericht is op interfaces in geavanceerde meerlaagse structuren zoals aanwezig in bijvoorbeeld state-of-the-art opto-elektronische, nano-elektronische of aan energieopslag gerelateerde systemen. Het onderzoeksprogramma sluit aan bij de onderzoeksdoelstellingen van de Universiteit Hasselt en in het bijzonder die van het instituut IMO-IMOMEC, waar je medewerker wordt. Als lid van de vakgroep Fysica draag je bij aan het onderwijs in de bachelor- en masterjaren.

Over jou

 • Je behaalde een doctoraat in de Fysica. (of gelijkwaardig)
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare postdoctorale ervaring in elektronenspectroscopie en ervaring in HAXPES.
 • Je hebt excellent onderzoek verricht en gepubliceerd in high-impact peer-reviewed internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je hebt een bewezen internationaal netwerk en bewezen ervaring in succesvolle externe projectacquisitie in het onderzoeksdomein.
 • Je hebt ervaring met het managen van onderzoeksprojecten.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van studenten; het ontwikkelen van cursusmateriaal en je beschikt over de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien u bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat u het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden u hiervoor de nodige taalondersteuning. Aangezien u een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dient u de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij u de nodige taalondersteuning.

Ons aanbod

 • We bieden
  • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria, 
  • ofwel een voltijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.
Tijdens het selectiegesprek wordt een korte proefles (20 min) gevraagd, evenals je wetenschappelijke prestaties (5 min) en onderzoeksvisie (15 min).

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 13.06.2023

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar hansgerd.boyen@uhasselt.be of koen.vandewal@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Hans-Gerd BOYEN

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268891

Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268879