Project P-60

Titel

Sensitiviteitsanalyse voor onvolledige en ruwe gegevens.

Abstract

Statistische modelen voor onvolledige of ruwe gegevens, alsook voor gegevens van klinische studies met problemen van therapietrouw, zijn steeds gebaseerd op, al of niet expliciet verwoorde, onderstellingen. Verscheidene auteurs hebben gesuggereerd van de invloed van zulke assumpties op de uiteindelijke conclusies na te gaan door middel van een sensitiviteitsanalyse. Dit project heeft de bedoeling een reeks formele instrumenten te ontwikkelen om een sensitiviteitsanalyse uit te voeren.

Periode

01 januari 1998 - 31 december 2003