Project R-252

Titel

Toegepast statistisch onderzoek.

Abstract

Dit project is gewijd aan de analyse van ontbrekende gegevens in de Belgische volksgezondheidsenquete, waar onvolledigheid plaatsvindt op drie niveaus:1. een gezin kan zijn medewerking weigeren2. één of verscheidene personen binnen een medewerkend gezin kunnen weigeren te antwoorden en3. een persoon die meewerkt kan weigeren van op een aantal items te antwoorden.Dit project gaat ook in opde validering van surrogate markers in gerandomiseerde klinische studies. Daar waar het klassieke pardigma van Prentice-Freedman vaak weinig bevredigende resultaten geeft, wordt gepoogd van, door gebruik te maken van meta-analyse, een meer geschikt formalisme op te stellen.

Periode

01 januari 1998 - 31 december 2001