Project R-323

Titel

Onderzoek van onderwijs in de statistiek m.i.v. innovatieve informatie-technologische ontwikkelingen.

Abstract

Dit project beoogt de vervollediging van een lopend project en de uitbreiding ervan met een internationaal luik. Inhoudelijk gaat het over wetenschappelijk onderzoek omtrent leerprocessen i.v.m. basisconcepten van de statistiek, en de daaruit voortvloeiende indicaties voor de creatie van optimale leeromgevingen voor deze discipline. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan de enorme impact die de recente explosie van informatie/communicatie technologie (ICT) teweegbrengt.

Periode

01 januari 1999 - 31 december 2000