Project R-496

Titel

Mathematische en statistische modellen voor infectieziekten.

Abstract

Het project handelt over mathematische en statistische modellen in infectieziekten (o.a. Hepatitis B). Een belangrijk probleem is het modelleren van de transmissie, vertrekkende van de verschillende stadia waarin een individu zich kan beginnen. Hiertoe werden zowel statistische als dynamische modellen voorgesteld. Dit project wil een model voorstellen specifiek gericht op Hepatitis B.Verder is het van belang modellen te ontwikkelen om de impact van vaccinatieschema's te bestuderen. Tegelijk kunnen zo'n modellen gebruikt worden om op individueel of op populatieniveau aan predictie te doen op lange termijn. Een vraag hierbij is welke informatie dient gebruikt om de meest betrouwbare predicties te verkrijgen. Het project zal in nauwe samenwerking lopen met het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen.

Periode

01 januari 2000 - 31 december 2003