Project R-6245

Titel

Verdere uitbouw van onderwijs- en onderzoekssamenwerking - Faculteit Rechten UHasselt & Charlotte Law School, Charlotte, North-Carolina, VSA

Abstract

De faculteit Rechten is uiteraard bijzonder verheugd met deze nieuwe opportuniteit. Amerikaanse universiteiten promoten studentenuitwisseling namelijk meestal op ManaMa-niveau (Belgische studenten worden aangemoedigd om een zogenaamde LL.M, een Master of Laws-program, aan een Amerikaanse universiteit te volgen), terwijl onze studenten eerder, tijdens hun masterjaren, een semester aan een buitenlandse unief wensen te studeren. Deze samenwerking met Charlotte Law School laat deze uitwisselingsmogelijkheid expliciet toe. Anderzijds voorziet de MOU ook de mogelijkheid om onderzoekssamenwerking op te zetten, gezamenlijke onderzoeksbeurzen toe te kennen en summer schools te ontwikkelen. Om een en ander op korte tijd te concretiseren, acht de faculteit Rechten het wenselijk om in het voorjaar van 2015 een tegenbezoek te brengen aan Charlotte Law School. Gezien de diversiteit van de samenwerkingsopportuniteiten lijkt het wenselijk dat twee stafleden, respectievelijk met een onderwijs- en een onderzoeksbevoegdheid, deze opdracht opnemen.

Periode

01 februari 2015 - 31 januari 2016