Project R-6247

Titel

Ontwikkeling en realisatie van een internationale summer school

Abstract

Met deze summer school wensen wij studenten bewust te maken van de gelijkenissen en de verschillen die tussen de nationale Europese rechtsstelsels in het domein van het familie- en erfrecht bestaan en wat de concrete gevolgen hiervan zijn voor de Europese burger. Verder wensen wij studenten bewust te maken van het Europees internationaal familie- en erfrecht dat middels verordeningen door de Europese Unie wordt gecreëerd. Dit moet de studenten in staat stellen te reflecteren over de noodzaak van europeanisatie op het niveau van het internationaal privaatrecht en het materiële familie- en erfrecht.

Periode

01 februari 2015 - 31 januari 2016