Project R-15

Titel

Karakterisatie van organische zwavelverbindingen in steenkool en steenkoolderivaten : een vergelijkende studie d.m.v. temperatuur geprogrammeerde reductie en X-stralen technieken.

Abstract

Diverse Europese steenkoolsoorten zullen m.b.v. TPR en X-ray technieken onderzocht worden, in het kader van karakterisatie van zwavelhoudende functionele groepen. Een selectieve ontzwaveling en oxidatie zullen eveneens uitgevoerd worden. Er zal getracht worden de TPR en X-ray resultaten te correleren.

Periode

31 december 1994 - 30 september 1996