Project R-9939

Titel

Overeenkomst mbt de uitvoering van het MB (van 13 maart 2019) betreffende de toekenning van een projectsubsidie aan de VLIR in het kader van de ijkingstoetsen voor de academische STEM-opleidingen.

Abstract

Project voor de verdere implementatie en opvolging van de ijkingstoetsen in het kader van academische STEM-opleidingen. UHasselt is in dit ijkingstoetsproject betrokken via haar vertegenwoordiging in de centrale ijkingstoetscommissie enerzijds en de opgebouwde expertise over de signalen vanuit het secundair onderwijs anderzijds. In dit project wordt de inzet van het oriënteringsinstrument, dat UHasselt hieromtrent uitwerkt, nagegaan.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2019