Project R-10108

Titel

Vergelijkende studie van de sectorale abeidsmarktdynamiek in de Limburg, invloed op lokale economische prestaties en samenhang met Belgische handelsposities op internationale markten.

Abstract

In navolging van recent wetenschappelijk onderzoek tracht dit onderzoeksvoorstel meer inzicht in en duiding bij de veranderingen in de lokale arbeidsmarktdynamiek in de Belgische provincies te bieden. De drie voorgestelde modules maken benchmarking mogelijk en stellen de gebruiker in staat om na te gaan welke positie Limburg inneemt in de ruimere context van de Vlaamse en Belgische economie op het vlak van arbeidsdynamiek, economische prestaties en internationale afhankelijkheid. De voorgestelde analyses en benaderingen van de arbeidsmarktdynamiek in Limburg zijn maatschappelijk relevant en kunnen tevens een bijdrage leveren voor het (lokale) beleid.

Periode

31 juli 2019 - 30 januari 2021