Project P-22

Titel

Karakterisatie van supramoleculaire structuren in de grondtoestand met vaste stof NMR-technieken.

Abstract

De nadruk wordt gelegd op de relatie tussen de moleculaire structuur en de eigenschappen van elektrisch en optisch interessante moleculen, eventueel ingebouwd in een ander moleculair systeem. Voor de karakterisatie wordt vooral beroep gedaan op vaste stof NMR-technieken.

Periode

01 december 1990 - 31 december 1995