Project P-59

Titel

De studie van het mechanisme, de perspectieven en de conversie van hoogmoleculaire voorlopers van geconjugeerde polymeren verkregen via de in situ synthese van monomeren van het p-chinodimethaansysteem type.

Abstract

Het project beoogt inzicht te verwerven in het mechanisme dat aan de basis ligt van een belangrijke klasse van geconjugeerde polymeren, nl. poly-p-fenyleen vinyleen derivaten. Deze vinden hun toepassing op dit ogenblik als actief materiaal in Licht Emiterrende Diodes LED's. Bijzonder aan deze polymerisaties is dat heteigenlijke monomeer, een p-quinodimethane systeem, in situ gevormde wordt.Het polymerisatiegedrag van deze reactieve entiteiten kennen, zal onmiddelijk leiden tot dieper inzicht in mogelijkheden van deze route. Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan de omzetting van deverkregen precursoren naar de geconjugeerde vorm.

Periode

01 oktober 1997 - 30 september 1998