Project R-8

Titel

Ontwikkeling van snelle en betrouwbare spectroscopische karakterisatietechnieken voor propyleen- en ethyleen-propyleen copolymeren.

Abstract

Chemische en fysische moleculaire structuureigenschappen van propyleen- en ethyleen propyleen copolymeren, bepaald met vloeistof en vaste stof NMR technieken, worden gecorreleerd met makroscopische materiaaleigenschappen. Uit dit onderzoek kunnen onder meer de grensvoorwaarden worden afgeleid voor het op punt zetten van snelle industriele online NMR-metingen voor het bijsturen van produktieparameters.

Periode

01 januari 1994 - 31 december 1995