Project R-52

Titel

Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van een nieuwe precursorroute voor de synthese van geconjugeerde polymeren

Abstract

Geconjugeerde polymeren zijn onverwerkbaar. Een oplossing voor dit probleem is de synthese van een precursorpolymeer, dat wel oplosbaar is, via de Wessling route. Dit precursor polymeer wordt dan omgezet door een thermische behandeling tot het geconjugeerde polymeer. Deze route heeft verschillende nadelen. Daarom wordt een nieuwe precursor route ontwikkeld. De bedoeling van het project is de mogelijkheden en beperkingen van deze route te onderzoeken.

Periode

01 februari 1995 - 31 januari 1999