Project R-56

Titel

Het polymerisatiegedrag van alfa-leaving group - alfa' - Alkyl (Aryl) - Sulfinyl-P-xylenen. Studie van de vorming van het P-Quimodimethaansysteem

Abstract

Poly - p - fenyleenvinyleen wordt bereid aan de hand van een precursorroute. Dit betekent dat er eerst een oplosbaar precursor-polymeer bereid wordt dat omgezet wordt naar het geconjugeerde polymeer door thermische behandeling. Het doel van het onderzoek is in detail het mechanisme bestuderen van de polymerisatie van alfa - leaving group - alfa' - polarisator - p - xyleen.

Periode

01 oktober 1994 - 30 september 1997