Project R-63

Titel

Synthese, karakterisatie en structuuranalyse van poly(isothianafteen)-derivaten. Detailstudie van de quinoòdale geometrie aan de hand van modelverbindingen.

Abstract

De low bandgap polymeren vormen een interessant studieobject binnen de electro-actieve materialen, omwille van hun uitstekende electrische geleidbaarheid in de grondtoestand. Het fundamenteel begrijpen van de structuur-eigenschap relaties vereist structureel onderzoek van deze materialen. Omdat deze materialen vaak onoplosbaar zijn, worden lage moleculair gewichtsmodel-verbindingen gebruikt om de structurele analyse te vergemakkelijken. Ook gesubstitueerde poly(isothianafteen)-derivaten worden gesynthetiseerd om de oplosbaarheid van deze materialen te verhogen.

Periode

01 oktober 1994 - 30 september 1996