Project R-65

Titel

Chemische modificatiemethoden van precursorpolymeren naar het poly (p-fenyleen vinyleen).

Abstract

Het verband tussen microstructuur van poly (p-phenylene vinylene) derivaten en materiaaleigenschappen (geleidbaarheid, quantum efficientie) worden onderzocht. Door aangepaste syntheses zullen verschillen in (micro-)structuur geònduceerd worden.

Periode

01 februari 1995 - 31 januari 1999