Project R-79

Titel

Kleurvormende systemen op basis van precursor geleidende polymeren.

Abstract

Doelstelling van het project is na te gaan in welke mate precursor polymeren van geconjugeerde polymeren aangewend kunnen worden voor precursor kleurstoffen. Getracht zal worden polymere systemen te ontwikkelen specifiek voor een dergelijke toepassing.

Periode

01 juli 1995 - 30 juni 1996