Project R-320

Titel

Studie van het conversieproces van precursor polymeren naar geconjugeerde materialen.

Abstract

Het doel van het project is door systematisch onderzoek van de conversiestap een dieper inzicht te verwerven in de processen en fenomenen die hierbij plaatsgrijpen. Er wordt gebruik gemaakt van precursoren met 2 typen elimineerbare groepen, sulfoxide groepen enerzijds en xanthaat functionele groepen anderzijds. Ook wensen wij in situ technieken uit te testen die toelaten het conversieproces te volgen en die behulpzaam zijn voor het ontwikkelen van geschikte protocols om hoge kwaliteitsdunne lagen te verkrijgen.

Periode

01 oktober 1998 - 30 september 2002