Project R-321

Titel

Studie van de synthese en het polymerisatiegedrag van p-quinodimethaansystemen bij gebruik van elektronen-arme monomeren.

Abstract

Deze studie gaat over de synthese van electronenarme PPV derivaten. Er zal onderzocht worden wat het effect is van dit electronenarm zijn op het polymerisatiemechanisme zoals dit ontwikkeld is aan ons labo. Hierdoor hopen we ten eerste een dieper inzicht te krijgen in hoger vermeld mechanisme en ten tweede hopen we ook een aantal nieuwe derivaten te ontwikkelen.

Periode

01 oktober 1998 - 30 september 2002