Project R-322

Titel

Fysico-chemische, elektrische en optische karakterisatie van polymere materialen in PLED's.

Abstract

Geconjugeerde polymeren worden omwille van hun elektroluminescerend gedrag gebruikt in PLED's. Dit onderzoek is er op gericht een verband te vinden tussen enerzijds de globale fysico-chemische structuur van de polymeerfilm in de PLED en anderzijds de elektrische en optische eigenschappen van de PLED. In eerste instantie wordt gewerkt met een standaard oplosbaar PPV derivaat nl. OC1C10. Later wordt het onderzoek uitgebreid met nieuwe PPV derivaten.

Periode

01 oktober 1998 - 30 september 2002