Project R-324

Titel

Ontwikkeling en karakterisatie van polymere geconjugeerde materialen voor geavanceerde elektronische toepassingen.

Abstract

Op dit ogenblik staat binnen het domein van moleculaire elektronika de toepassing van geconjugeerde polymeren in P-LED devices, sensoren, photovoltaòsche cellen, moleculaire transistoren, enz... in het middelpunt van de belangstelling. In het project zal getracht worden de nodige disciplines samen te brengen en initiële experimenten uit te voeren 1. om inzicht te verwerven in de scope van de aangebrachte technieken, 2. inzicht te krijgen in de inzichten van de verschillende partners. Dit moet leiden tot een uitbouw van een sterk consortium waarin alle stappen van het ontwikkelingsproces vertegenwoordigd zijn: de synthese van de materialen, de karakterisatie en processing van deze materialen, uitdiepen van hun electrische en optische eigenschappen, ontwikkelen van device structuren en karakterisatie van deze structuren.

Periode

01 januari 1999 - 31 december 2000