Project R-350

Titel

Synthese en karakterisatie van poly(p-xylyleen) derivaten.

Abstract

In het project wordt algemeen onderzoek verricht naar het polymerisatiegedrag van xylylenen. Deze leveren potentiele voorlopers op van geconjugeerde polymeren die aangewend kunnen worden in electroluminiscerende LED-devices. Aandacht gaat uit naar het optimaliseren van de structuur van het monomeer en de condities van polymerisatie.

Periode

01 januari 1999 - 31 december 1999