Project R-510

Titel

Ontwikkeling van hooggeleidende transparante deklagen op basis van elektrisch aktieve polymeren

Abstract

Op basis van contacten in industrie en de academische wereld blijkt er een belangrijke behoefte en interesse te bestaan voor transparante hooggeleidende deklagen, die mogelijk een vervanging zouden toelaten van ITO (Indium Tin Oxide). Indium is een relatief zeldzaam element en gezien het feit dat het gebruik van dergelijke transparante geleidende lagen sterk toeneemt en zal toenemen naarmate geavanceerde polymere elektronische devices ingang vinden, zal de beschikbaarheid van dit element beperkingen kunnen opleggen op de verdere ontwikkeling van deze nieuwe technologie. Het vervangen van ITO door transparante en geleidende organische of polymere materialen zou hier een uitweg bieden. De synthesemethoden ontwikkeld door de groep zouden ingezet kunnen worden om systematisch naar materialen toe te werken die hoger vermelde eigenschappen vertonen. Op dit ogenblik zijn er sporadisch polymeren bekend en ontwikkeld die de gewenste eigenschappen vertonen, echter een uitgebreide evaluatie van synthesemethoden en eigenschappen van zulke materialen dringt zich op.De doelstelling van dit project zal zijn om in overleg met potentiële partners in de academische wereld en de industrie een consortium samen te stellen, dat alle benodigde expertise samenbrengt om in Europees verband een doorbraak te realiseren in de synthese en aanwending van polymere materialen in transparante hooggeleidende deklagen. Gezien het feit dat de beschikbaarheid van dit type materialen zeer beperkt is op dit ogenblik, zal een sterke aandacht en activiteit gewijd worden aan synthese. Daarnaast is er nood aan fysische karakterisatie, elektrische karakterisatie, studie en testen van filmvormende eigenschappen, evaluatie van productietechnieken, evaluatie en kwantificatie van marktperspectieven.

Periode

01 januari 2000 - 31 december 2001