Project R-661

Titel

Ontwikkeling van nieuwe n-type moleculaire materialen voor geavanceerde plastic electronica toepassingen.

Abstract

De ontwikkeling van plastic elektronische componenten, zoals LED┌s of beeldschermen, IC┌s, fotovoltaïsche cellen, transistoren en sensoren, heeft belangrijke vooruitgang gemaakt over de laatste vijf jaren. Van deze elektronische componenten zijn de plastic LED┌s en/of beeldschermen het verst ontwikkeld en wordt op ieder ogenblik hun verschijnen op de markt verwacht. Deze plastic elektronica steunt sterk op de ontwikkeling van nieuwe plastic halfgeleiders. Over de laatste jaren is er zowel in de academische als industriële wereld het inzicht ontstaan dat er een sterke behoefte bestaat aan niet alleen geconjugeerde polymeren die efficiënt gaten transporteren, maar ook deze die elektrontransport vertonen. Dit type materialen is echter maar zeer sporadisch onderzocht en dit zeker niet op een systematische wijze. Voor een aantal nieuwe ontwikkelingen in het domein van plastic elektronika is het echter essentiëel dat voortgang gemaakt wordt op dit terrein. De doelstelling van dit project is een exploratie te ondernemen naar deze materiaalklasse waarbij vertrokken wordt van de schaarse voorbeelden die nu bekend zijn en waarbij in detail synthese aspekten, (foto)fysische aspekten, gedrag in elektrische systemen bestudeerd zullen worden. Vervolgens zullen nieuwe klassen van deze materialen ontwikkeld worden.

Periode

01 december 2001 - 30 november 2003