Project R-677

Titel

Electrochemical characterisation of conjugated polymers towards polymeric/biological hybrid systems.

Abstract

Dit project beoogt het verwerven van basisexpertise over het gebruik van elektrochemische methodes voor de studie van geconjugeerde polymeren in het algemeen. Meer specifiek, en als een volgende stap, willen we de basisuitrusting uitbouwen en de expertise ontwikkelen om in situ UV/vis/NIR metingen en ten tweede in situ RAMAN metingen uit te voeren.

Periode

01 januari 2002 - 31 december 2005