Project R-134

Titel

Karakterisatie van Al gemetalliseerd papier - invloed van procesparameters op de oppervlakte-eigenschappen en -morfologie.

Abstract

Een Al deklaag aangebracht op papier wordt onderzocht waarbij de mogelijke correlatie tussen een dalende oppervlaktespanning, de oppervlakte morfologie en de chemisch en fysico-chemische karakteristieken in functie van de tijd geëvalueerd wordt.

Periode

01 juli 1996 - 31 juli 1996