Project R-506

Titel

Identificatie van functionele zwavelgroepen in steenkool via selectieve extractie.

Abstract

De bedoeling van dit project is via selectieve extractie methoden, hier solvent extractie met een mengsel van tolueen-pyridine en zuiver pyridine, en superkritische extractie verschillende organische zwavelgroepen af te zonderen en te bepalen. De extracts worden onderzocht via GC-MS en GC-ECD. Terwijl de vaste residus zullen onderzocht worden via AP-TPR gekoppeld met een potentiometrische detectiemethode en AP-TPR-MS. Via al deze technieken wordt getracht een beter inzicht te verwerven welke functionele organische zwavelgroepen aanwezig zijn in diverse steenkolen.

Periode

01 januari 2000 - 31 december 2000