Project R-933

Titel

Co-pyrolysis of heavy metal containing biomass with coal: an environmental friendly and economical manageable solution.

Abstract

Het Bijzonder OnderzoeksFonds stond dit project toe aan de onderzoeksgroep IMOX van de Universiteit Hasselt (promotor prof. dr. M. Deleuze). Het project duurde van 01.01.2004 tot 31.12.2005. Het doel van het project is om de mogelijkheden te onderzoekenv an het pyrolyseproces van besmet organisch materiaal voor de valorisatie en verwerking van de pyrolyseproducten en zware metalen. De focus ligt op het gedrag van vier doelmetalen (Cd, Cu, Pb, Zn) in besmette biomassa onder thermale behandeling, evanals op de distributies van de zware metalen van de verschillende pyrolyseproducten as een functie van de verschillende eindtemperaturen.

Periode

01 januari 2004 - 31 december 2005