Project R-918

Titel

Immuun gemedieerde oligodendrocyt beschadiging in multiple sclerose: beschermende effecten van neurokines.

Abstract

Het betreft een contract tussen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en Pieter Stinissen van het L.U.C., promotor van het project. De duur van de overeenkomst is van 01.01.2005 tot 31.12.2008. Het project bouwt verder op de resultaten van het FWO-project G0002.01N waarin de immuun-gemedieerde beschadiging van oligodendocyten werd bestudeerd. Deze studie draagt bij tot de verdere ontrafeling van het ziektemechanisme bij Multiple Sclerose. Het globale doel van dat project is om nieuwe inzichten te verwerven in de beschermende rol van neurokines bij de immuun-gemedieerde beschadiging van oligodendrocyten. Het onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor MS.

Periode

01 januari 2005 - 31 december 2008