Project R-239

Titel

Sensitiviteitsanalyse voor onvolledige gegevens.

Abstract

De standaard statistische praktijk behandelt nonrespons nog steeds op een weinig gesofisticeerde wijze. Hierdoor worden de conclusies ongeldig, alsook de beslissingen die eruit voortvloeien. Er is recent veel werk verricht m.b.t. modelbouw voor onvolledige gegevens. Ondanks het feit dat complexere modellen die selectief ontbrekende gegevens toelaten meer kans maken om de primaire parameters onvertekend te schatten, blijven deze schatters nog cruciaal afhankelijk van gemaakte veronderstellingen. Als antwoord hierop groeit de consensus dat sensitiviteitsanalyse noodzakelijk is. Dit project is erop gericht de invloed van het nonrespons mechanisme te bestuderen op het schatten van de primaire parameters van de studie.

Periode

01 oktober 1997 - 30 september 2001