Project R-718

Titel

Statistische technieken en modellen voor complexe substantieve problemen met complexe data

Abstract

De Censtat partner is betrokken bij 3 van de 6 werkpakketten van het project: WP3 ,WP4 , WP6. WP3 behelst overlevingsanalyse, in het bijzonder niet parametrische en semiparametrische regressie en frailty modellen. De bedoeling is om het verband te modelleren tussen een respons en verklarende variabelen. WP4 handelt over gemengde modellen, dwz modellen met een fixed en een random component.Hoofdzaak is het vinden van gepaste verdelingen voor het random effect. WP6 omvat onvolledige gegevens en latente variabelen.Kernzaak is het ontwikkelen van parametrische en semiparametrische modellen voor onvolledige longitudinale en latente gegevens en een onderzoek te doen naar de sensitiviteit voor de modelaannames.

Periode

01 januari 2002 - 31 december 2006