Project R-770

Titel

Uitwerking van een statistisch systeem ter vervanging van de algemene socio-economische enquête.

Abstract

Het Wetenschappelijke Comite van de Algemene socio-economische enquete 2001, opgericht bij artikel 14 van het koninklijk besluit van 1/10/2001, heeft als algemene opdracht het NIS bij te staan in de methodologische opvolging van de enquete. Verder moet het statistische methoden uitwerken waardoor een exhaustieve enquete in toekomst overbodig wordt. Het Wetenschappelijk Comite wordt in die taken bijgestaan door vijf wetenschappelijke adviseurs.

Periode

01 januari 2003 - 31 december 2005