Project R-967

Titel

Geavanceerde statistische modellen voor de risico-analyse van toxicologische studie in de farmaceutische industrie (type 3).

Abstract

Dit onderzoeksproject is gesitueerd in het domein van de biostatistiek, met i.h.b. toepassingen in de farmaceutische industrie. Wanneer een farmeceutisch bedrijf een nieuw medicijn op de markt brengt moet het zekerheid hebben dat het product veilig is voor normaal gebruik, zowel als bij accidenteel fout gebruik. Statistische methoden zijn zeer belangrijk in de farmaceutische industrie. De analyse van gegevens rond ontwikkelingstoxiciteit stelt een aantal statistische uitdagingen. Gezien laboratoriumstudies veel tijd en geld en grote aantallen proefdieren vereisen, is het essentieel dat efficiënte statistische methoden gebruikt worden. Dit project wil hiertoe een aantal bijdragen leveren. Werkprogramma: Use of histrocial control data in developmental toxicity studies. Use of flexible and robust statistical methods in quantitative risk assessment. Modelling juvenile behavioral studies.

Periode

01 april 2005 - 31 maart 2007