Project R-1272

Titel

Milieu en Gezondheid

Abstract

Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Milieu en gezondheid" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van 01.01.08 tot 31.12.2011. Partners binnen het project zijn KULeuven, UA, UGent en VUB. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract.

Periode

01 januari 2007 - 31 december 2011