Project R-821

Titel

Enactive Interfaces.

Abstract

De bedoeling van dit Netwerk of Excellence is een Europees kennisnetwerk opbouwen rond 'enactive interfaces'. Een enactive interface is en intuïtive interface (meestal voor een 3D omgeving) die inspeelt op verschillende zintuigen van de gebruiker en gebruik maakt van de inherente kenns van de gebruiker. Het Network of Excellence is mutidisciplinair: menswetenschappers zullen o.a. kijken naar het cognitieve proces van de gebruiker om zo een meer efficiënte user interface te kunnen definiëren - ingenieurs zullen apparaten ontwerpen om multimodale interactie te vergemakkelijken (o.a. krachtterugkoppelingsapparaten) - informatici zullen software en software standaarden ontwerpen die de brug vormen tussen de bovenvennelde onderwerpen. EDM zal in dit netwerk know-how inbrengen over multimodale interfaces; in het bijzonder betreffende abstractie en standaardisatie van haptic interactie. Het werkplan voor de NoE werd voor de eerste 18 maanden gedetailleerd, waarbij EDM zal deelnemen aan de werkpakketten: - opstellen gemeenschappelijke filosofie - opzetten van een 'virtual lab' met tools voor o.a. communicatie - 'multisensory representation', haptic rendering - standaardisatie - verspreiding van resultaten

Periode

01 december 2003 - 30 november 2007