Project R-837

Titel

VR-DeMo: Virtual Reality: conceptuele bescgrijving en modellen voor de realisatie van virtuele omgevingen

Abstract

Het onderzoeksdomein van virtuele omgevingen is zeer gespecialiseerd en weining toegankeljk voor niet specialisten. Bovendien is dit onderzoek eerder technologisch van aard. Momenteel bestaan geen (of toch geen volledige) methoden die een ontwikkelaar kunnen begeleiden in het ontwerpen en bouwen van een virtuele wereld. Het voorgestelde onderzoek zal leiden tot een verzameling van concepten en technieken die bruikbaar zijn voor het modelleren en realiseren van virutele omgevingen. Hierbij zullen we zuowel complexe objecten, als ook hun (vaak zeer complex) gedrag en interactie op een veel hoger niveau dan code in een programmeertaal willen kunnen beschrijven. Het begrip interactie staat hier zowel voor de interactie tussen objecten onderling, als voor de interactie van de gebruiker. Als ondersteuning voor communicatie met domeinexperts en leken op het gebied van VR technologie moeten de modelleringsconcepten en technieken intuïtief duidelijk zijn. Een ondubbelzinnige specificatie is niet alleen noodzakelijk voor de betrokkenen in het ontwerpproces, maar in het bijzonder indien automatische generaite van (een deel van) de virtuele omgeving nagestreefd word. De kloof tussen het conceptueel niveau en de huidige implementatietechnologie is zeer groot. Daarom zullen we zowel een topdown als een bottom-up strategie hanteren om ons doel te realiseren. Op deze wijze zal de vertaalslag van conceptueel niveau naar de implementatietechnologie stapsgewijs kunnen gebeuren. EDM zal binnen dit project hoofdzakelijk via de bottom-up strategie werken, en know-how inbrengen over virtuele omgevingen en beschrijvingen van user interfaces.

Periode

01 oktober 2003 - 31 december 2007