Project R-981

Titel

ARCHIE - Mobiele museumgids voor interactief groepsbezoek

Abstract

Met de introductie van state-of-the-art ┐informatica technologie└ in het museum en zijn omgeving kunnen we de ervaring van het bezoek en het overdragen van de boodschap die bij een bezoek hoort verrijken. Het verkennen van het museum wordt gestimuleerd door de (virtuele) informatie die men kan ontdekken bij de objecten die worden tentoongesteld Zodoende verkrijgt men een ┐intelligente└ omgeving met de nodige communicatie-infrastructuur en rekenkracht om het beoogde eindresultaat te ondersteunen: een context-gevoelige mobiele gids met ondersteuning voor communicatie met objecten en sociale interacties. Dit soort omgevingen wordt ook wel ┐ambient intelligent└ omgevingen genoemd. Concreet ondersteunt het de bezoeker door de uitbouw van de volgende drie aspecten: - De introductie van context-gevoelige informatie en diensten: de bezoeker kan in de buurt van een object specifiek daarbij horende (virtuele) informatie krijgen, mogelijk aangepast aan vooraf ingegeven of bepaalde profiel-kenmerken zoals leeftijd, gewenste duur van het bezoek, leermethodes,... - Aanbieden van deze context-gevoelige diensten en informatie via mobiele apparaten (PDA); waardoor een flexibel en gepersonaliseerd aanbod mogelijk is - Tentoongestelde objecten kunnen schijnbaar autonoom informatie over zichzelf aanbieden, terwijl in de buurt van deze objecten technologie aangebracht wordt die relatief beperkt is in omvang. De aangeboden informatie kan in realiteit op een andere plaats opgeslagen zijn, zoals een centrale databank met gedigitaliseerde informatie over de museumobjecten. Om de vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken verkennen we de hedendaagse mogelijkheden om via een technologisch medium het sociale aspect van een museumbezoek te ondersteunen. Communicatie (bewust of onbewust) tussen verschillende personen die tot eenzelfde groep behoren is een van de pijlers: het idee van ┐virtual interactive communities└ wordt hiervoor geïmplementeerd. Communicatie tussen verschillende bezoekers gebeurt via de mobiele apparaten. Als eindresultaat wordt er een prototype implementatie voorzien die de bovenstaande aspecten vorm geeft. Deze implementatie zal een uitgewerkte rondleiding voor een beperkte groep voor de gegeven museuminfrastructuur realiseren. Naast regelmatige testen met proefopstellingen om de robuustheid en bruikbaarheid van de software te garanderen, worden er ook bezoekerstesten voorzien in het museum zelf. Samen met de bevragingen die vanuit het standpunt van de culturele doelstellingen gebeuren moet dit een optimaal bruikbaar stuk software opleveren dat als basis kan dienen voor de verdere uitwerking en implementatie om de mobiele gids te exploiteren binnen het dagelijks gebruik in het museum.

Periode

01 mei 2005 - 30 april 2007