Project R-716

Titel

Effecten op quantumniveau in nanomaterialen.

Abstract

Nanotechnologie is een belangrijke opkomende onderzoekstak in R&D die focust op onderzoek van artificieel genereerde structuren met afmetingen in de nanometer orde (0.1 - 100nm). De steeds kleiner wordende afmetingen van structuren en bijgaande quantum eigenschappen opent de deur naar nieuwe toepassingen in het domein van electronica, magnetische en optische toepassingen. Denk hierbij aan telecommunicatie, informatie-rekensystemen en biomaterialen dewelke allen gebaseerd zijn op onderzoek in het domein van nanotechnologie. Dit project kadert in de IUAP - Fase V-Section I, en verloopt onder de voorwaarden zoals opgenomen in voorliggend contract.

Periode

01 januari 2002 - 31 december 2006