Project R-879

Titel

Ontwikkeling van een 'Tandem' chemosensor systeem gebaseerd op hoog selectieve en hoog gevoelige innovatieve materialen: Toepassing voor ultra-trace detectie van explosieven.

Abstract

Door het groeiend internationale terrorisme is er een toenemende nood naar hoog gevoelige sensors, die in staat zijn om snel en duidelijk gevaarlijke bestanddelen en vooral explosieven te identificieren. Een trace-sensor die recent ontwikkeld is door Nomadics Inc. en gebaseerd is op fluorescentie quenching van geconjugeerde polymeren kan sub-picogram gevoeligheid voor TNT en 2,4-DNT meten. Dit systeem lijkt slechts alleen selectief te zijn door electrostatische interactie tussen de elektron-arme nitroaromaten en het elektron-rijke fluorescentie polymer. Het doel van het project is een nieuw hoog gevoelig "tandem" sensor concept aan te tonen met een verbeterde selectiviteit. Voor dit doel, stellen we voor te combineren en te integreren zowel van hoog selectief materiaal zoals Molecularly Imprinted Polymer als van hoog gevoelige omvormers zoals een fluorescentie polymer. De hoofdbedoeling van dit project is het toeleggen op half-lange termijn innovatie door de ontwikkelingscapaciteit van geoptimaliseerde multifunctionele materialen voor verbeterde gevoelige uitvoeringen. Speciale aandacht moet ook gaan naar integratie en naar bijkomende criteria zoals materiaalstabiliteit gemakkelijk in gebruik en de toekomstige ontwikkelingscapaciteit.

Periode

01 januari 2004 - 31 december 2006