Project R-902

Titel

Moleculaire oriëntatie, "low band gap"-materialen en nieuwe hybride concepten voor de verbetering van plastic zonnecellen.

Abstract

Dit is een multilateraal EU-project tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMEC/IMOMEC (UHasselt) en anderzijds EU - Commissariat a l'Energie Atomique. Het volledige project wordt uitgevoerd door 13 projectpartners onder de noemer MOLYCELL, die parallel zullen werken aan de ontwikkeling van nieuwe materialen(organische materialen en metaaloxides) en de ontwikkeling van twee concepten voor het verhogen van efficiëntie: all-organic zonnecellen en nanocrystal/organic hybride zonnecellen. Doel van MOLYCELL is om de kennis en expertise bijeen te brengen binnen universiteiten, kennisinstellingen en industriële partners om aldus de beoogde doelstellingen te halen. Dit project verloopt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Periode

01 januari 2004 - 30 juni 2006