Project R-904

Titel

Geïntegreerd materiaalonderzoek te ondersteuning van ontwikkeling en toepassing van materiaalsystemen in de automobielsector - fase 2

Abstract

Basisonderzoek: In het project wordt voorzien in een deel georiënteerd basisonderzoek onder de vorm van ontwikkeling en implementatie van materiaalkundige strategieën voor het implementeren en evalueren van geavanceerde materiaalsystemen. Contractonderzoek: Een belangrijk gedeelte van het project wordt ingevuld als toegepast onderzoek in rechtstreekse samenwerking met de industrie.

Periode

01 januari 2004 - 31 december 2005