Project R-919

Titel

Ontwikkeling en characterisering van nieuwe semi-geleidende polymeren oplosbaar in milieuvriendelijke solventen voor zelf-geassembleerde nanostructuren en de toepassing in gevorderde elektronische instrumenten.

Abstract

Recente ontwikkelingen van chemische en biologische sensoren vereisen semi-geleidende (geconjugeerd) polymeren bij voorkeur verwerkbaar met milieuvriendelijke solventen zoals alcohol en met een affiniteit voor het physiologische medium van het analyte (water). De doelstelling van het project is om op basis van kennisoverdracht competenties en know-how te ontwikkelen aan IMEC betreffende de synthese van ionische geconjugeerde polymeren (ICP's): "amphyphilic" en polyelektrolieten. ICP's karakteriseren ionische of polaire zijgroepen, die de materialen oplosbaar maken in water en/of alcohol, en die een intrinsieke tendens vertonen om zich in supramoleculaire architecturen te organiseren in vloeibare en vaste staat, die van hen veelbelovende kandidaten maken als een platform voor de ontwikkeling van chemo- en biosensoren. De nieuwe semi-geleidende polymeren worden ontwikkeld om controle te krijgen op de nanoschaal morfologie en zijn gebaseerd op poly (p-phenyleen vinyleen)derivaten (PPV's) gesubstitueerd met ionische of polaire zijketens. Ze worden gesynthetiseerd gebruik makend van "precursor sulphinyl route" ontwikkeld aan IMEC voor de synthese van "klassieke" PPV's. Monomere synthese en polymerisatiemethodes worden ontwikkeld en op punt gesteld voor milieuvriendelijke solventen. Deze nieuwe materialen worden geëvalueerd in verschillende instrumentstructuren zoals "Light Emitting Devices" (PLED), organische transistoren, organische fotovoltaici en in chemische en biologische sensoren. Dat resulteert in een grondige karakterisatie van de elektrische eigenschappen van de ICP's die ter studie voorliggen. Om dat doel te bereiken worden er twee types van expertise vereist over de volgende twee jaren: 36 manmaanden van organische en polymere chemici, bij voorkeur met een achtergrond in geconjugeerde polyelektrolieten en/of "amhiphilic" polymeren, en 18 manmaanden van een elektronisch ingenieur of materiaalphysicus met een achtergrond in organische semi-geleiders. In Europa zijn de inspanningen voor diet nieuwe domein veelbelovend, maar nog steeds beduidend lager in vergelijking met wat er gedaan word in de US en in Japan.

Periode

01 juni 2004 - 31 mei 2006