Project P-65

Titel

Studie van de invloed van atmosferische gassen op de elektro-optische eigenschappen van metaal/polymeer/metaal diode structuren.

Abstract

In dit project wordt een diepgaande studie ondernomen naar de invloed van atmosferische gassen, zoals zuurstof en water, op elektro-optische eigenschappen van metaal/polymeer//metaal diode structuren. Op deze wijze wordt een dieper inzicht verhoopt in het stabiliteits- en degradatiegedrag van geconjugeerde polymeren in dergelijke plastic LED devices. Door combinatie met theoretische berekeningen zal getracht worden een model op te stellen voor het elektrische gedrag van deze devices. Om vervolgens deze inzichten aan te wenden in de ontwikkeling van nieuwe geconjugeerde polymeren met optimale elektrische eigenschappen.

Periode

01 januari 1998 - 31 december 2001