Project R-1107

Titel

ESF-SONS-SOHYD: Self-organised hybride apparaten

Abstract

Dit project is een intern FWO-project dat wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksinstituut IMO. Het betreft de coördinatie van een internationaal project geselecteerd door de European Science Foundation (ESF) rond Self Organised Hybrid Devices. Het project zal worden uitgevoerd onder de bepalingen zoals opgemaakt in voorliggend contract.

Periode

01 oktober 2006 - 30 september 2009